เมนู

กำลังออนไลน์

· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1
· สมาชิกใหม่: admin

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว
 • ชื่อ/สกุล : นาย ชาญชัย  วิทยาวรากรณ์
 • เพศ : ชาย
 • วัน/เดือน/ปี เกิด : ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
 • สัญชาติ : ไทย
 • ที่อยู่ปัจจุบัน กรุงเทพ : ๘๖๖/๓๘ ซอยวัดไผ่เงิน ถนน จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
 • ที่อยู่ปัจจุบัน· ชลบุรี : ๘๘/๘ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๑๐
 • สถานที่ทำงาน : บริษัท กรีนทั้มบ์ จำกัด
 • ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
 • ที่อยู่บริษัท : ๒๙ ม.๕ ต.อ่างศิลา อ.เมือง ชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
 • โทรศัพท์ : ๐๓๘-๓๙๗-๖๔๘-๙ แฟกซ์ ๐๓๘-๓๙๗-๖๔๘-๙ กด ๑
 • อีเมล์ : charnchai@greenthumb.co.th 
ประวัติการศึกษา
 • มัธยมศึกษา : โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
 • อุดมศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาพืชสวน (วทบ. เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อื่น ๆ : TECHNISHE UNIVERSITAT BERLIN, GERMANY : FLORICULTURAL INSTITUTES, HOLLAND : MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลหรือตำแหน่งที่ได้รับ
 • อุปนายก ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี
 • อุปนายก มูลนิธิพุทธสิหิงส์ จังหวัดชลบุรี
 • กรรมการที่ปรึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี จังหวัดชลบุรี
 • นิสิตเก่าผู้ประสพความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๓๖
 • อาจารย์พิเศษ คณะเกษตรศาสตร์(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลเกียรติคุณ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยากรพิเศษ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยากรพิเศษ สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำจังหวัดชลบุรี·
ประสบการณ์ในการทำงาน
 • ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และสนามกีฬากลางแจ้ง ศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 • ก่อสร้างอาคารศาลาทรงไทย ศาลาเฉลิมพระเกียรติ โครงการพระราชอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี
 • ก่อสร้างสวนสาธารณะ โครงการสวนกลางมหานครเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
 • ก่อสร้างสวนสาธารณะ “อุทยานเบญจสิริ” ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ ฯ ก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา สวนหลวง ร. ๙ จังหวัดชลบุรี
 • ก่อสร้างอาคารศาลปกครองสงขลา จังหวัดสงขลา
 • โครงการโรงงานกษาปณ์ใหม่ กรมธนารักษ์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • อาคารโรงพลศึกษา ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง จังหวัดนครปฐม
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม อาคารพักผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม โรงแรม REGENT ถนนราชดำริ กรุงเทพ ฯ
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม โรงแรม PATHUMWAN PRINCESS กรุงเทพ ฯ
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม สนามกอล์ฟ ROYALGEMS
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม สนามกอล์ฟ เขาสอยดาวไฮแลนด์ จังหวัดจันทบุรี
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม ROYAL CLIFF GARDEN CONDOMINIUM พัทยา
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม ROYAL CITY AVENUE ถนนพระราม ๙
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม WATERSIDE & GARDEN VIEW ธนายง บางนา
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม SIAM PARAGON? งานภูมิสถาปัตยกรรม สถานฑูตอเมริกา
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม สถานทูตสิงคโปร์
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม สวนสนุก DREAM WORLD จังหวัดปทุมธานี
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม หมู่บ้านนันทวัน LAND&HOUSE ถนนศรีนครินทร์
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม โครงการสวนน้ำ-สวนสนุก เซ็นทรัลซิตี้ บางนา
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม โรงงานกรีนสปอต รังสิต ปทุมธานี
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์
 • ฯลฯ
>>>Download Companyprofile
แสดงผลในเวลา: 0.07 วินาที
458,789 ผู้เยี่ยมชม